Arazi Edindirme

GÖREVLERİ

Tarım arazilerinde satış, hibe veya takas yolu ile devir işlemlerinin 5403 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda yapılmasını sağlamak,  Tarım arazilerine ilişkin tevhid, ifraz ve vasıf değişikliği gibi talepleri değerlendirmek, Mirasa konu tarım arazilerinin 5403 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda mirasçılara devrini sağlamak, mirasa konu tarım arazilerinde mirasçıların anlaşmaları konusunda teknik destek vermek, Yeter gelirli arazi büyüklüklerini hesaplamak, sürdürülebilir işletme ölçeğini belirleyerek arazi edindirme işlemlerini yürütmek, Tarım arazilerinin değer tespitlerini yapmak, Arazi dağıtım ve kiralama çalışmalarını yapmak, yaptırmak, arazi satış izni, ipotek ve temlik işlemlerini yürütmek, Yabancıların tarım arazisi edinimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

Şube Personeli İçin Tıklayınız....

''