Sektörel Yapı

TARIMIN SEKTÖREL YAPIDAKİ DURUMU
 Kocaeli yüzölçümü itibariyle Türkiye’nin en küçük illerinden biri olmakla birlikte Ülkenin  sanayi üretimi içinde, %14,7’lik üretim payı ile sanayileşme hızı bakımından ülkemizin önde gelen illerinden biri durumundadır. Kocaeli İli sınırları içerisinde tarım yapılmasına rağmen ekonomiyi yönlendiren sanayidir.

 

Kocaeli’nin Türkiye imalat sanayi içindeki üretim payı %13’lere ulaşmıştır. İl merkezinde verimli ovaların büyük bir kısmı sanayi kuruluşlarına ve yerleşim sahalarına kayması nedeniyle verimli topraklar tarım arazisi olmaktan çıkmıştır.
 

​ 

SEKTÖRLER

ORAN

(%)

TARIM% 3
SANAYİ% 70
DİĞER HİZMETLER% 27
TOPLAM100

''