Arazi Varlığı

Kocaeli İlinin toplam arazi varlığı 342.000 ha olup dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

​​


ARAZİ KULLANIM DURUMU

ARAZİ DAĞILIMI%'SİYÜZÖLÇÜMÜ(ha)
TOPLAM TARIM ALANI%43,77149.703,6
İşlenen Tarım Alanı%26,993.852,1
Sulanan Tarım Alanı (%10,4)(9.578)
Sulanabilir Tarım Alanı(9.624)
Sulanamayan Tarım Alanı (%89,6)84.228,1
İşlenmeyen Tarım Alanı%16,855.851,5
MERA%0,431.727,72
ORMANLIK VE FUNDALIK%43143.205
TARIM DIŞI ARAZİ%12,847.363,68
TOPLAM
342.000
''