11.9.2018 / Gösterim Sayısı : 133

Amerikan Beyaz Kelebeği (Hyphantria Cunea Drury) Hakkında

#Beyaz Kelebek

Ülkemizde Marmara ve Karadeniz Bölgeleri ile Kuzey Ege’de varlığı saptanmış olan Amerikan Beyaz Kelebeği (Hyphantria cunea), bu sezon ilimizde birinci dereceden dut, fındık, elma, armut;  ikinci dereceden ceviz ve asma meyvelerinde zarar meydan getirmiştir. 200’den fazla konukçusu bulunan bu zararlının yumurta kümelerinden çıkan larva kolonileri uç sürgünlerden başlayarak genç yapraklarla beslenirler. İpeksi ağlar örerek daldaki yaprakları diğer yapraklarla bağlamak suretiyle tüm yeşil aksamı ve körpe, olgunlaşmaya başlamış meyveleri yiyerek verim kaybına ve ürünün tamamen yok olmasına neden olur.  Yılda 2-3 döl veren bu zararlının tespiti halinde; 

1-Doğal dengeyi bozmamak amacıyla özellikle dut ve orman alanlarında bulunan ağaçlarda mutlaka biyolojik preparatlarla mücadeleye önem verilmelidir.
2-  Kısa gövdeli ağaçlara bırakılan yumurta paketleri toplanıp bahçeden uzaklaştırılmalı, aynı şekilde Haziran ve Ağustos aylarında ( Zararlının 1. döl ile 3. döl sezonunu kapsayarak) ağ içinde aktif olarak bulunan tırtıl kolonileri ile bulaşık dallar kesilerek imha edilmelidir.
3- Bu aylarda zararlı ile bulaşık ağaçlarda 3-4 cm eninde oluklu karton şeritler (tuzak bantlar)  veya çuval, ot, saman v.b. kuşaklar (50-60 cm uzunluğunda ve 10-15 cm eninde) ağaçların gövdelerine bir veya iki yerde sarılmalı  ve zararlı ile dolan bu kuşaklar toplanıp imha edilmelidir. 
Bu uygulamaların her biri zararlının popülasyonunu azaltmak için önemlidir. Kimyasal mücadele gerektiren durumlarda  aşağıda belirtilen etken maddeli insektisitler kullanılmalı ve önerilen dozun  dışına çıkılmamalıdır. İlaçlamadan 10-15 gün sonra ağaçların dört yönünde, önceden işaretlenmiş dallar kontrol edilmeli ve canlı larva varsa ilaçlama tekrarlanmalıdır. İlaçlamada kullanılacak suyun pH’sı önemli olup bitki koruma ürünü muhakkak 6 - 7 pH aralığındaki sular ile karıştırılmalıdır. Aksi takdirde insektisitin etkinliği azalmaktadır. 

Etken MaddeFormülasyonuDozuRuhsat Durumu
Diflubenzuron  %25WP20 g/100 ltFındık ve Meyve Ağaçları
Cypermethrin  250g/ltEC25 lt/100 ltDişbudak Orman Ağacı

  Not: Tabloda belirtilen etken maddeler sadece tarımsal üretim ve orman alanlarında kullanılabilen zirai ilaçlardır. Çevre ve Halk Sağlığı alanlarında kullanılmaz. 

  


''