T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 2022-2023 Başvuru Dönemi Uygulama Esasları Yayınlandı.

Yayın Tarihi : 1.12.2022

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programında değişiklik yapılan düzenlemeleri içeren Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında, Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/29) ile Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25) 'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/30)  29 Kasım 2022 tarihli 32028 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan düzenlemeler ile 2021-2022 dönemi uygulamalarına ilave olarak değişiklikler yapılmış, limitler bütçe imkânları çerçevesinde arttırılmıştır.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)'de;

 • Hibeye esas proje tutarı üst limitleri KDV hariç; yeni tesis niteliğindeki başvurular için 5.000.000 Türk Lirasından 7.000.000 Türk Lirasına,
 • Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurular için 3.500.000 Türk Lirasından 5.000.000 Türk Lirasına,
 • Kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular için 3.000.000 Türk Lirasından 4.000.000 Türk Lirasına çıkarıldı.

  Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)'de;
 • A iş planı kapsamındaki başvurular için (makine-ekipman alımları) hibeye esas proje tutarı üst limiti KDV hariç 300.000 Türk Lirasından 500.000 Türk Lirasına,
 • B iş planı kapsamındaki yatırım konularında yapılacak başvurular için ise hibeye esas proje tutarı üst limiti KDV hariç 600.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına çıkarıldı.
 • B iş planı kapsamında, bitkisel üretim yapan işletmelerde tarımsal faaliyette bulunduğu beş dekara kadar tarım arazisi varlığı olan,
 • Hayvancılık işletmelerinde ise elli başa kadar büyükbaş veya üç yüz başa kadar küçükbaş hayvan varlığı olan,
 • Küçük aile işletmelerinin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvuruları destek kapsamına alındı.
 • A iş planı (makine-ekipman alımları)  kapsamında yapılacak başvurular için başvuru sahibinin yatırım yerinde ikamet etme zorunluluğu kaldırıldı.
 • Akıllı tarım uygulamalarında fertigasyon çözümleri destek kapsamına alındı.

    Ayrıca
 • İllerin yatırım bütçeleri belirlenirken yapılan katsayı hesaplamasına ilin Kent Tarımı Eylem Planı kapsamında olup olmadığı kriteri eklendi.
 • Tebliğler sadeleştirildi, anlaşılmayan hususlara netlik kazandırıldı.

          2022-2023 Dönemi başvuruları söz konusu Tebliğlere bağlı güncel uygulama rehberlerinin yayınlanmasının ardından başlayacaktır.