T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Arı Yetiştiriciliği’ne %50 Alet Ekipman Hibe Desteği Toplantısı Gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi : 26.2.2021

​Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Proje kapsamında İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda İl Proje Yürütme Birimi toplantısı gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında başvuru dosyaları incelenmiş, değerlendirilmiş ve onaylanmak üzere İl Proje Yürütme Komisyonuna sunulmuştur. Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından onaylanan başvurular açıklandıktan sonra yetiştiricilerimize gerekli tebliğler yapılarak malzeme, alet-ekipman alımı başlatılacaktır.