T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Bitki Koruma Ürünleri İle BKÜ İmalatında Kullanılan Hammaddelerinin İthalat İznine Esas Kontrolleri ve Gümrükten Numune Alma İşlemleri Eğitim Toplantısı

Yayın Tarihi : 16.3.2020

14.12.2018 tarih ve 30625 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak, 14.02.2019 tarihinde yürürlüğe giren "Bitki Koruma Ürünleri ile Bitki Koruma Ürünü Hammaddelerinin İthalatı Hakkında Yönetmelik" kapsamında Kocaeli İlimizde 12-13 Mart 2020 tarihlerinde Bitki Koruma Ürünleri ile Bitki Koruma Ürünü İmalatında Kullanılan Hammaddelerinin İthalat İznine Esas Kontrolleri ve Gümrüklerden Numune Alma İşlemleri doğrultusunda eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

 Toplantıya Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürümüz Kerim METE,  Bakanlık temsilcileri, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İstanbul İl Müdürlüğü Laboratuvar Birimi, Adana, Mersin, Antalya, İzmir, Ankara ve Konya Tarım ve Orman Müdürlüklerinden teknik personellerin katılımı ile ilk gün teorik, ikinci gün ise Gebze İlçemizde Gümrüklü Antrepoda uygulamalı olmak üzere iki günlük eğitim yapıldı.