T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

13. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Başvuru Sonuçları Açıklandı.

Yayın Tarihi : 10.2.2020
Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından, Ulusal Tarım Stratejisi Kırsal Kalkınma Planı çerçevesinde; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması,  yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması amacıyla ilimizdeki yatırımcılar tarafından başvurusu yapılan projelerin değerlendirilmesi gerçekleştirildi.
 
13. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı başvuru sonuçları açıklandı. Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürümüz Kerim METE  konuyla ilgili açıklamalarda bulundu: 
“Programın 13. Etap'ı ile ilgili olarak 02.08.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2019/30 Sayılı tebliğ doğrultusunda yapılan başvurular Bakanlığımız tarafından değerlendirilmiş ve İlimizden ekonomik yatırımlar konusunda uygunluk kriterlerini taşıyan 5 adet yeni yatırım, 2 adet modernizasyon ve kapasite artırımı teknoloji yenileme olmak üzere toplam 7 adet projenin desteklenmesi uygun görülmüştür. 

Projelerimizle İlimizde yaklaşık 12.537.000,00 TL yatırım yapılması hedeflenmekte olup, %50 oranında hibe desteği sağlanacaktır. Yatırımcılarımıza gerekli tebligatlar yapılmış olup projeleri ile ilgili belgelerini tamamlayan yatırımcılarımızla hibe sözleşmesi imzalanacaktır.

Bu kapsamda İlimize de yapılacak yatırımlarla doğal kaynaklar ve çevrenin korunması dikkate alınarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesini, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesini, gıda güvenliğinin güçlendirilmesini, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması sağlanacaktır.”

İl Müdürümüz Kerim METE “Uygulanacak projelerin Kocaeli tarımı ve ülke ekonomimiz için hayırlı olmasını diliyorum." temennileriyle açılamasını bitirdi.