T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Kırsal Kalkınma Destekleri Anlatıldı.

Yayın Tarihi : 17.9.2019
Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Tarım ve Orman Bakanlığı’nca  2 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında 13. Etap Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği"  hakkında yapılan bilgilendirme toplantıları, İlimizde faaliyet gösteren Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası, Ziraat Odalarımız, İlçe Müdürlüklerimizin  organizasyonuyla, Muhtarların, tarımsal kurum ve kuruluş temsilcilerinin yanı sıra üreticiler ve yatırımcıların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. 

İl Müdürümüz Nuri AL’ın katıldığı toplantılarda 13. Etap Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programının son müracaat tarihi olan 30 Eylül 2019'a dikkat çekerken, “Bu programın amacının; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesidir. ”dedi. Bu kapsamda 2006-2018 yılları arasında ilimizde uygulamaya konulan 1.553 projenin tamamı desteklenmiş olup, 34,7 milyon TL hibe ödemesi yapılmıştır. 52 adet Ekonomik Yatırım Projesi, 1.142 adet Makine Ekipman Yatımları projesi, 357 adet Genç Çiftçilerin Desteklenmesi projesi, 2 adet  Bireysel Sulama Projesi desteklenmiştir. Sadece 52 adet Ekonomik Yatırım Projesi için verilen hibe desteği 19,6 milyon TL’dir.Dedi. Yatırımcılarımıza, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü İl Proje Yürütme Birimince bilgi verileceğini  ifade eden, İl Müdürü AL, 13. Etap Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programının İlimiz için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Toplantılar Kırsal Kalkınma Örgütlenmesi Şube Müdürü Fatma Karayel’in kapsamlı sunumu ve Mühendis Proje Uzmanlarımız katılımcıların sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.