T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

" Doğayı Koruyalım, Yerli Mısır Çeşitlerimizi Tanıyalım Yayım Projesi " Açılış Toplantısı Yapıldı.

Yayın Tarihi : 25.2.2019

Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca desteklenen " Doğayı Koruyalım, Yerli Mısır Çeşitlerimizi Tanıyalım Yayım Projesi " nin açılış toplantısı Kocaeli Sanayi Odasında gerçekleştirildi. Toplantıda Vali Yardımcısı Dursun BALABAN, İl Tarım ve Orman Müdürümüz Nuri AL, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürü Yavuz AĞI, Yalova İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı İrfan SAKİNCİ, Şube Müdürleri, İlçe Müdürleri, Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Cemil GÜLFEN, İlimiz Tarım Kredi Kooperatifleri Yetkilileri ve üreticiler hazır bulundular. Toplantı İl Müdürümüz Nuri AL'ın açılış konuşmalarıyla başladı. Vali Yardımcımız Dursun BALABAN'nın konuşmalarıyla devam etmiştir. Toplantı Körfez İlçe Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Ece GEZGİNDEMİR ve Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsünde görevli Ziraat Mühendisi Ahmet DUMAN tarafından projeyle ilgili teknik sunumlar yapılmıştır. Proje ile hem zirai ilaç kutularının rastgele çevreye atılması önlemek gerekse yerli mısır çeşitlerimizin ekiminin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu projede ortaklarımız Sakarya Mısır Araştırma Enstitü Müdürlüğü Hereke Meslek Yüksek Okulu, Körfez Belediyesi ve Ziraat Odası olacaktır. 2 yıl sürecek projede ortaklarımızla koordineli çalışmalar yürütülecektir.

İlimizde 27.645 da dane mısır ve 37.839 da silajlık mısır ekilişi yapılmakta olup toplam 65.484 da mısır ekimi yapılmaktadır. Bölgemizde yerli çeşitler fazla tanınmamakta ve ekilişi yeterince yapılmamaktadır. Bu proje ile yerli çeşitlerimizin tanınması ve ekilişinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Bu projeden beklenen Zirai ilaç ambalajlarının yol açtığı çevre kirliliğini önleyerek toprak ve su kaynaklarının korunması bu sayede proje uygulama alanı olarak seçilen köylere boş tarım ilacı ambalajlarını toplamak amacıyla toplama istasyonlarının yapılması ve kuracağımız mısır demonstrasyonları ile yerli mısır çeşidi tohumunun kullanılmasının yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Ayrıca proje süresince üreticilere yönelik eğitim toplantıları, teknik geziler ve tarla günleri düzenlenecektir. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığının ülkemizde bitkisel üretimi arttırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, sürdürülebilirliği sağlamak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik, çiftçilere destekleme yapılmakta olup; Silajlık Mısır Üretim Desteği (Sulu) 100 TL/da/yıl olarak belirlenmiştir.

Açılış toplantısı üreticilerin soru cevaplarıyla devam etmiş ve toplu fotoğraf çekimiyle son bulmuştur.